Odkazy

Jsou lidé zdánlivě nenápadní, jejich činy však mají váhu a cenu! Mezi takové, podle mého, patřil a bude patřit Karel Hofman.

Je chvalně známo, že se po léta staral o existenci a rozkvět vzpírání v Meziboří i v regionu. Tato práce prospívala i celému našemu vzpírání.

Chtěl bych však připomenout i skutky, které by neměly být opomenuty.

Na počátku 90. let jsme se, při všech mnohých změnách, náhle potýkali s velkou starostí. Neměli jsme kde tisknout alespoň elementární zprávy o dění, tehdy ještě dokonce i v československém vzpírání.

Nesčetná jednání vesměs troskotala, leckdy i pro ignoranci mnohých tehdejších funkcionářů vzpěračského svazu, kteří buď neuznávali nebo podceňovali význam informace pro celý náš sport. Některým bylo dokonce naše periodikum trnem v oku. Vyslechl jsem tehdy mnoho hloupých řečí, nad nimiž zůstával rozum stát…

Za stavu, kdy se zdál být zánik periodika zcela nezvratný přišla pomoc, odkud jsem ji, přiznávám, nečekal.

Ozvali se manželé Blanka a Karel Hofmanovi, a právě jejich obrovskou zásluhou, když zajistili obětavě a perfektně tisk našeho periodika,.jsme mohli pokračovat nadále, byť v mnohem méně rozsáhlejší míře.

Spolupráce s manželi Hofmanovými byla znamenitá. Dodnes oceňuji jejich vstřícnost, schopnost a dovednost. Skromnost, s jakou obrovsky pomohli.

Byl jsem poté, když už jsme zase začali tisknout, po vzniku samostatného českého státu, jinde, vždy velmi rád, když jsem se s nimi mohl potkat.

Čest památce Karla Hofmana! Tímto si dovoluji projevit i soustrast jeho paní, ač už jsem tak učinil i v mailu adresovaném ing. Dušanu Kovačovi, které po nich převzal v Meziboří štafetu.

Dr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV