Bratři Bechyňové

(převzato z časopisu START č. 1/1902)

Kdo sleduje v době posledních let mocný rozvoj athletiky těžké, setkal se zajisté již častěji se jmény vynikajících athletů našich Josefa a Václava Bechyně jak při soutěži zdejší, tak i mimo hranice tohoto království.

Oba mladiství závodníci dobyly sobě v českém světě sportovním v čase poměrně dosti krátkém zvučných jmen, zvláště mladší z obou bratří, Josef, podal skvělý důkaz své zdatnosti v umění zápasnickém dosti často. Josef Bechyně jest teprve 19 roků stár (1883). Vzhledem ku svému mládí a tělesné váze (vážiť pouze 78 kg) jakož i vynikající technice v zápasení nemá v zemích koruny České vážnou konkurenci ve třídě dle váhy těla počítaje. Dle jeho výkonů v posledním čase možno zápasnický sloh Bechyňův stavěti za vzor i mnohým profesionálům.

O něm vyjádřil se Lurich, t.č. nejlepší zápasník Evropy, že bude-li pokračovati jako tomu bylo dosud, dobude sobě časem pověsti kontinentální. Bechyně pochopil svého učitele Luricha a osvojil sobě školu jeho dokonale. I v oboru vzpírání břemen vyniká, zejména ve vzpírání činek z mostu, v kterémž oboru postavil dne 28. září 1901 český rekord, vzpřev v uvedeném postavení 81 kg při národních závodech na výstavišti. Kvůli úplnosti podáváme tělesné míry Bechyňovy:

Výše těla 185 cm, váha těla 78 kg, objem prsou 106/111 cm, krku 41 cm, paže pravé 34/38 cm, paže levé 34/37 cm, pasu 85 cm, stehna 56 cm, lýtka 37 cm, předloktí pravého 32 cm, předloktí levého 31 cm, záručí pravého 19 cm, záručí levého 19 cm. Letos startuje Josef Bechyně na všech zdejších, částečně i cizích závodech athletických.

Starší bratr, Václav Bechyně, nezadá, co se svižnosti těla a vytrvalosti ve výkonech atletických týče, v ničem svému sourozenci. Jeho vytrvalost ve vzpírání břemen na výdrž jest úžasná, dosud nemohl se mu žádný český atlet-vytrvalec vyrovnati. Ve vzpírání jednoručním 35 kg a soupažném 60 kg jest rekordmanem českým. Rekord ten postavil při závodech národních klubem Atletickým „Žižka“ 28. září 1900 pořádaných, před 9 konkurenty jiných klubů českoslovanských, učiniv čistých 93 bodů a sice: 25+34+34 dle klasifikace úředních zástupců Č.A.A.U.

Rekordy obou bratří byly závodní komisí České Ath. Amat. Unie za platné uznány a registrovány. Želíme, že v krátkém čase rozloučiti se musíme s naším neúnavným borcem Václavem, musiť nastoupiti svou vojenskou povinnost odveden jsa ku c.k. jízdectvu v rakouském vojště a přejeme mu ze srdce mnoho zdaru v novém povolání a nových povinnostech občanských. Uvádíme tělesné míry Václava Bechyně:

Stáří 21 roků (1881), výška těla 179 cm, váha těla 76 kg, objem prsou 100/102 cm, krk 37,5 cm, paže pravá 33/37,5 cm, paže levá 33/37,5 cm, předloktí 31/34 cm, záručí 20 cm, stehna 51 cm, lýtka 38 cm.

Oba bratři jsou členy našeho předního klubu athletiky těžké, K.A. „Žižka“ v Praze. Vzpírání na XII. mezinárodních závodech A.C. Sparta: soupažný nadhoz 1. Josef Ludvík 137 kg, 2. Josef Krasl 135 kg (oba K.A. Žižka Praha), 3. Rudolf Taussig (K.A. Meteor Praha) 110 kg. Vzpírání v mostě: 1. J.Bechyně (K.A. Žižka Praha) 90 kg, 2. Weil (K.A. Meteor Praha) 80 kg, 3. Wild 78 kg (K.A. Žižka Praha).

Representační večírek K.A.“Žižka“ den 15. listopadu 1902 (převzato z časopisu START č. 14/1902).

Před velice četně shromážděnou vybranou společností, která rozsáhlou dvoranu velkorestaurace „U bílé labutě“ cele zaujala, representoval se pořádající klub důstojně jako vždy při veškerých svých podnicích.

Za vedení populárního náčelníka bratra Bíny, představilo se cvičící mužstvo přítomnému obecenstvu. Burácející potlesk zazněl naším statečným atletům vstříc, sotva že se na podiu objevili.

Jejich krásně modelované formy těla působily mocným dojmem na diváky. Program zahájen školou ve vzpírání břemen prvního i druhého závodního družstva. Z mužstva velice pěkně cvičili Pobuda, Wild, Hradecký, Wittmann, Veverka, Šnobl a Nasse. Následovalo stavění českých rekordů ve vzpírání nejtěžší váhy, ve kterém docíleno následujících výsledků:

Josef Ludvík vzepřel soupažně nadhozením 128 a 134 kg (český rekord 137 kg), nedocíliv při částečné indisposici tímto pěkným výkonem svého vlastního rekordu. Déle postavil náš sympatický atlet tyto české rekordy před přítomnou závodní komisí, která při vážení břemen intervenovala. 114 kg vzepřel čistým tahem jedenkráte (postupně 100+110+114 kg), 120 kg vzepřel soupažně s nadhozením 4x, překonav český rekord Císařův (120 kg 3x). Josef Krasl, který s Ludvíkem soutěžil, postaviv český rekord ve vzpírání jednoročním s nadhozením, vzepřev pravoručně 86 kg (dřívější rekord Šmejkalův 81 kg, ale levou rukou). Postupné cvičení 80+86 kg. soupažný pokus rekordní se Kraslovi pro opětnou „trému“ nezdařil, zůstal na 126 kg, ačkoliv při trainingu vzpíral týž borec s nadhozem 135 kg.

Fenomenálního výkonu však, který byl nejskvělejší částí večera, docílil náš neúnavný mistr Josef Bechyně, postavením světového amatérského rekordu ve vzpírání břemen v lehu s nadhozením pomocí břicha, vyhodiv čistým švihem 185 dvakrát. Hromová salva potlesku zaburácela sálem, když výsledek oznámen byl náčelníkem br. Bínou obecenstvu. Tímto svým výkonem přiblížil se Bechyně ku světovému výkonu svého učitele – profesionála, championa Luricha (191 kg). postupná cvičení Bechyňova: 150+160+177+182+185 kg.

Pěkné ukázky zápasnického umění podali Josef Bechyně s Wittmannem; v několika chodech probírány veškeré čelnější kombinované chvaty, při nichž i mladistvý Wittmann ukázal, že svého učitele Bechyně náležitě pochopil. Dále zápasili Wild s Hradeckým a Šnobl s Bassem. Vítězi byli v první dvojici Josef Bechyně a v druhé Wild, třetí pár zápasil nerozhodně.

1903 - Josef Bechyně z K.A. Žižka Praha překonal 14.9.1903 světový rekord nadhozem v lehu výkonem 190,2 kg, když před tím dokázal 185 kg 2x (také nadhozem s břišním odrazem - citace z dobového tisku – závodníkovi podali činku na břicho nebo si ji sám přetáhl přes hlavu, vzepřel se na patách a prudkým vytvořením břišního mostu činku „vytlačil“). Josef Bechyně měl v té době 20 let.

Z jiných pramenů:

Na XII. Velkých mezinárodních závodech atleticko-cyklistických dne 12.října 1902 pořádané A.C. Spartou v Praze byla zařazena disciplína vzpírání břemen z mostu o rekord. Zvítězil Josef Bechyně (K.A.Žižka Praha) 90 kg (český rekord) = 70+75+80+84+88+90 kg), II. Wiel (K.A.Meteor Praha) 80 kg = 60+75+80 kg, III. Wild (K.A.Žižka Praha) 78 kg = 70+78 kg. Bechyně vzpíral velice elegantně s routinou sobě vlastní, zlepšiv svůj vlastní rekord o 9 kg. Wiel podal taktéž pěknou ukázku své vyspělosti i v tomto oboru vzpírání. Starý chladnokrevný borec Wild dosvědčil opětně, že atletický žár dosud v žilách jeho koluje. Všichni byly za své výkony potleskem odměňováni.