Odkazy

Josef Soukup

Největší český silák přítomné doby
(Převzato z časopisu START 2/1902

Jest zajisté v dobré paměti onen mocný rozruch, který způsobila před necelým desetiletím zpráva, že mladistvý a v Praze všeobecně oblíbený Pepíček Soukup přijal vyzvání známého světového siláka RASSO, který se v divadle „Variété“ produkoval a že podstoupí s ním soutěž v jeho výkonech atletických. Soukup jako nedostižný silák český byl osobností v širokých kruzích známou, i že není divu, že obecenstvo, které do posledního místečka divadlo „Variété“ naplnilo, s dychtivostí očekávalo výsledek konkurence obou siláků. Soukup vyšel z boje jako vítěz a rázem stal se miláčkem obecenstva; jméno jeho prošlo všemi listy zdejšími i zahraničními.

Když před sedmi lety vystupoval v Praze známý mistr zápasu Německa Jindřich Eberle, jakkoli byl ve svém oboru dokonalým, nemohl čtyři cvičení Soukupovy opakovati. Soukup zaznamenává též vítězství nad Hinckiewiczem v zápase řecko-římském, ve kterém jej cvičil světový tehdy zápasník Jagerndorf. Atletiku pěstoval a pěstuje Soukup více pro zábavu nežli ze zisku. Také novější výkony Soukupovy nebyly dosud nikým dostiženy. Soukup zvedne na zvláště k účelu tomu postaveném lešení 15 dorostlých osob zavěšených na silném trámu, který má na řemení kolem beder a v pase připevněn; břemeno má celkovou váhu 1100 kg. Dále vzpírá soupažně s nadhozením 145 kg, jednoručně vpravo 104 kg s nadhozením a rozdělenou váhu obouručně 130 kg (65+65 kg). Výkony tyto opakoval za přítomnosti znalců, mezi kterými byl i zástupce naší redakce přítomen a břemena byla přesně zvážena.

Josef Soukup jest povoláním svým řezník, kterýž obor dosud provozuje. Svými výkony v atletice staví se mezi nejpřednější siláky světa, bohužel však neumí z umění svého tak kořistit jako oni, jsa povahy skromné, nevýbojné a přímé.

Přejeme našemu Pepíčkovi, na kterého v české atletice můžeme právem býti hrdi, dalších úspěchů ku povznesení slávy barev našich a lesku českého sportu v soutěži všesvětové.

Tělesné míry Soukupovi: výška 167 cm, krk 47 cm, kolem prsou 132 cm, pas 123 cm, předloktí 37 cm, paže volná 40 cm, napjatá 48 cm, lýtko 45 cm, stehno 76 cm, zápěstí 23 cm, váha 135 kg.

Z jiných pramenů k doplnění

Dne 22.7.1894 se konaly velké mezinárodní atletické závody, které uspořádal ČAC Královské Vinohrady na Střeleckém ostrově. Na programu bylo 14 čísel mezi nimi též vzpírání o mistrovství Čech. Titul získal Josef Soukup (ČAC Královské Vinohrady) „který všechny činky od 50 kg do 130 kg vzpíral s lehkostí a zvítězil s takovou převahou, že mu titul mistra právem náleží“. Tolik dobový tisk. Josef Soukup se narodil v roce 1869, vyučil se řezníkem a pracoval na jatkách jako šlachtecký „zadkař“. Byl tehdy nejsilnějším mužem v Čechách a v těchto dobách vykonal jako silák, zápasník i vzpěrač pro šíření českého jména hodně. Nebylo prý na jatkách pro něj problémem usmrtit jedinou ranou dobytče. Bez uvedení výkonu je Soukup vzpomínán Jiřím Hoyerem jako mistr Čech i za rok 1893. Později se v těžké atletice uplatnil i syn Josef Soukup ml., který se stal zdatným borcem klubu „Žižka“ v Praze.

A.C. Sparta uspořádala III. mezinárodní závody dne 23.6.1895 na závodní dráze v Karlíně – Žižkova třída. Na programu bylo 12 čísel, mezi jiným opět vzpírání břemen o mistrovství Čech. Vzpírala se činka 50 kg jednoručně a 70 kg na vytrvalost. Obhájce mistrovství z let 1893-4 Josef Soukup se mezitím stal profesionálem.

Zájezdová činnost byla bohatá. Namátkou ve dnech 7.-9.9.1902 v Moravské Ostravě se žižkovští zúčastnili veřejného cvičení také ve vzpírání břemen. Josef Svoboda zvítězil vzepřením 28 kg těžké činky - 37x.