Na VH ČSV dne 21.2.2009 jsme schválili zřízení „Síně slávy“ ČSV (dále jen SS). Je rozdělena do dvou částí - sportovní a funkcionářskou. Tyto dvě kategorie budou rozděleny na dvě podskupiny – pro již nežijící (IN MEMORIAM) a ostatní. SS je otevřena od 1.1.2010.

1. Část sportovní:

- Do oficiální SS bylo zatím zařazeno 41 vzpěračů a vzpěraček, kteří na ME-MS-OH získali jakoukoliv medaili v cílových kategoriích mužů a žen ve vícebojích a jednotlivých disciplínách, dále závodníci s umístěním do 6. místa na Olympijských hrách. Členové SS jsou řazeni abecedně. Všichni žijící vzpěrači uvedení v tabulce budou vyhodnoceni do konce roku 2010. Další je možné zařazovat na návrh RK ČSV po splnění kritérií.

2. Část funkcionářská:

- Trenéři minimálně 20 let práce trenéra, svěřenec (odchovanec) medaili na ME-MS-OH, ve dvojboji nebo dvě medaile v jednotlivých disciplínách v cílových věkových kategoriích.
- Funkcionáři (rozhodčí a další činovníci): 25 let práce pro vzpírání, z toho tři volební období ve VR ČSV s přihlédnutím k členství v EWF a IWF. Za určitých okolností a při shodě VR ČSV (např. životní jubileu 50, 60, 70, 80 let) může být do SS schválen i funkcionář (trenér), který nesplňuje uvedená kritéria a docílil v jednotlivých kategoriích pouze dílčích výsledků. Vstup do SS funkcionářské části je omezeno věkem od 50 let nahoru. Pro splnění podmínek přijetí je možná kombinace trenéra, funkcionáře a závodníka.
- Nové členy schvaluje VR ČSV.
- Návrh může podat jednotlivec, oddíl, klub, občanské sdružení, krajský svaz, komise VR ČSV.
- Schválení sportovci a funkcionáři obdrží pamětní odznaky, diplomy.
- Každý člen SS bude mít ve svazových materiálech svoji vizitku, kde budou uvedeny jeho zásluhy.
- Sekce funkcionáři (rozhodčí, trenéři) i „IN MEMORIAM“. Navrhovatel zpracuje návrh s uvedením zásluh a důležitých dat.
- Členové SS zařazení v kategorii IN MEMORIAM nebudou vyhodnoceni, budou pouze uvedeni v seznamech.
- Slavnostní přijetí do SS, předání pamětních odznaků a diplomů v obou kategoriích se bude konat na významných soutěžích a VH ČSV.

Žádám zástupce oddílů, klubů a občanských sdruženích o zaslání návrhů na zařazení s uvedením dat navrhovaného, případně s doporučeným termínem a místem předání na níže uvedenou adresu. Návrh musí být z organizačních důvodů podán minimálně 6 týdnů před předpokládaným termínem přijetí.

Karel Prohl
ČSA 1072
735 81 Bohumín
karelst<ZAVINAC>prohl<TECKA>cz