Odkazy

Louis Ballé

(Převzato z časopisu START 1/1902)

t.č. náčelník snaživého klubu athletů „Meteor“, jest horlivým pěstitelem těžké atletiky, zvláště vzpírání břemen. Ku trainingu svému používá známou osvědčenou methodu Sandovovu s břemeny 5liberními, jakož i některé pokyny ze švédské gymnastiky, kterou též při cvičení členstva klubu v popředí staví. Methodám těmto přičítá nejlepší výsledky k vývinu svalstva se vztahující. Svou bodrou a mírnou povahou vůči všem, s nimiž se stýká, získal sobě u všech svých kolegů neobyčejné přízně a sympatie. Klub atletů „Meteor“ uznávaje snahu jeho o rozkvět klubu, zvolil jej jednohlasně náčelníkem, kterouž funkci již po dobu 2 roků nepřetržitě zastává. Dle stvrzených protokolů K.A.Meteror podepsaných veškerými funkcionáři správního výboru, dodělával se Louis Ballé obdivuhodných výkonů, z nichž některé tuto podáváme.

Vzhledem ku své poměrně malé tělesné váze (70 kg) vyrazil obouruč břemeno 116 kg, pravoruč nadhozením 78 kg, obouruč vzepřel tahem 98 kg a pravoručně tahem šroubovým 72 kg. Též výkony jeho ve vzpírání na vytrvalost jsou velmi pěkné.

Kvůli lepší orientaci podáváme přesné míry jeho těla: výška 172 cm, váha 70 kg, krk 44 cm, prsa 101 cm, rozpjatá 109 cm, paže 31 cm, napnutá 39 cm, lýtko 38 cm, stehno 56 cm. Svým povoláním je Louis Ballé úředníkem.

Přejeme jeho neúmorné snaze vedoucí ku rozkvětu klubu a cti české athletiky nejlepšího dalšího zdaru!

Z pozdějších pramenů k doplnění

Na I. dělnické výstavě v Praze dne 17.8.1902 vzepřel Kouba vleže 150 kg, Weil 144 kg, Ballé 120 kg. Dne 31.8.1902 se Kouba i Weil zlepšili na 154 kg.

K.A. Nusle uspořádal I. národní atletické závody. Na pořadu byla čísla lehko i těžkoatletická. Ve vzpírání jednoruč o mistrovství Čech na hmotnosti činky 36 kg a 60 kg soupažně zvítězil Nekola (K.A. Nusle) a získal 36 bodů. Druhý skončil Ballé (K.A. Meteor) s 32 body (pravděpodobně HK do 75 kg).

Dne 31.8.1902 pořádal K.A.Meteor I. Mezinárodní atletické závody v balonové aréně . Na pořadu byla lehká i těžká atletika. Ve vzpírání těžké váhy pro juniory: 1. Ballé (A.K.Meteor) tahem 90 kg, nadhozem soupažně 114 kg. Ve vzpírání těžké váhy nadhozem pravo a levoruč a soupažně: 3. Ballé 72, 60, 100 kg, 232 bodů.

Ustavující schůze Českého atletického svazu se konala 4.12.10903 v restauraci „U Brejšků“. Předsedou zvolen František Malý. Svaz se dělí na lehkou a těžkou sekci. Na ustavující schůzi výboru, která se konala 11.12.1903 byl mezi jinými zvolen náčelníkem pro těžkou atletiku Luis Ballé, který také zasedal v komisi pro těžkou atletiku.

Pod pořadatelstvím A.C. Sparta na XIII. mezinárodních závodech o mistrovství Čech 17.5.1093 zvítězil G.Frištenský vrh diskem výkonem 35,71 m. ve vzpírání do 85 kg obsadil ve dvojboji (tah a nadhoz) Luis Ballé 2. místo.

A.K. Bivoj zvolil v roce 1904 náčelníkem L.Ballého. Dne 10.7.1904 uspořádal pod vlajkou Č.A.S. K.A. Meteor I. národní závody ve vzpírání tahem a nadhozem o mistrovství Čech. Na 3. místě se umístil Luis Ballé s výkony 99 kg a 122 kg se změnou místa.

A.K. Bivoj Žižkov vyloučil svoje členy Ballého, Rossu, Putíka a Špidlu, že převedli jiné členy do jiného klubu, zvaného „Klub atletů inteligentních“.

Dne 27.8.1905 K.A. Herakles v Žižkově konal svoji ustavující schůzi v hotelu „Suchý“. Náčelníkem byl zvolen Luis Ballé.