Statistická zpráva IWF o provedených dopingových kontrolách v roce 2018

 

 

ženy

muži

celkem

testy

1364

1823

3187

mimo soutěž

668

983

1651

v soutěži

696

840

1536

 

Byli testováni závodníci a závodnice 119 států. Odběry moče 2 554x, odběry krve 663x. Negativních vzorků 3 150 (99%), pozitivních vzorků 37 (1%). Pozitivní sportovci použili k dopingu 14 látek/metod. Nejčastěji  androsteron a jeho metabolity 8x, testosteron 8x, stanozolol 5x atd.

 

Statistická zpráva IWF o provedených dopingových kontrolách v roce 2017

 

 

ženy

muži

celkem

testy

1085

1446

2531

mimo soutěž

379

531

910

v soutěži

706

915

1621

 

Byli testováni závodníci a závodnice 124 států. Odběry moče 2 157x, odběry krve 374x. Negativních vzorků 2 499 (99%), pozitivních vzorků 32 (1%). Pozitivní sportovci použili k dopingu 19 látek/metod. Nejčastěji  boldenone  4x, dehydrochloromethyltestosterone 3x, hydrochlorothiazide 3x atd.

 

Statistická zpráva IWF o provedených dopingových kontrolách v roce 2016

 

 

ženy

muži

celkem

testy

721

946

1667

mimo soutěž

161

248

409

v soutěži

560

698

1258

 

Byli testováni závodníci a závodnice 119 států. Odběry moče 1 348x, odběry krve 319x. Negativních vzorků 1 640 (98%), pozitivních vzorků 27 (2%). Pozitivní sportovci použili k dopingu 10 látek/metod. Nejčastěji  METANDIENONE 7x, STANOZOLOL 6x, CLENBUTEROL 5x atd.

 

Statistická zpráva IWF o provedených dopingových kontrolách v roce 2015

 

 

ženy

muži

celkem

testy

689

949

1638

mimo soutěž

212

304

516

v soutěži

447

645

1122

 

Byli testováni závodníci a závodnice 117 států. Odběry moče 1 461x, odběry krve 177x. Negativních vzorků 1 552 (95%), pozitivních vzorků 86 (5%). Pozitivní sportovci použili k dopingu 23 látek/metod. Nejčastěji  STANOZOLOL  25x, DEHYDROCHLOROMETHYLTESTOSTERONE 16x, CLENBUTEROL 7x atd.

 

Shrnutí

 

rok

2018

2017

2016

2015

testy

3187

2531

1667

1638

ženy

1364

1085

721

689

muži

1823

1446

946

949

mimo soutěž

1651

910

409

516

v soutěži

1536

1621

1258

1122

 

Snížil se počet pozitivně testovaných sportovců z 5% v roce 2015, na 1% v roce 2018. V absolutních číslech z 86 na 37 pozitivních. Zvýšil se počet testů za sledované období o 95%. Zvýšil se počet testů prováděných mimo soutěž o 320%. Odběry krve se zvýšily o 375%. Průměrný počet kontrolovaných států je stabilní a pohybuje se v průměru na čísle 120.

 

Pramen: www.iwf.net

 

Karel Prohl