Do Monitorovacího programu 2013 jsou zařazeny následující látky:

 

1. Stimulancia: Pouze při soutěži: bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin,    kofein, nikotin, pipradrol, pseudoefedrin (pod hranici 150 mikrogramů na mililitr moči), synefrin,

 

2. Narkotika: Pouze při soutěži: hydrokodon, poměr morfin/kodein, tapentadol, tramadol

 

3. Glukokortikosteroidy: Pouze mimo soutěž

 

* Světový antidopingový kodex (článek 4.5) stanoví: „WADA, po konzultacích s ostatními Signatáři a vládami, vypracuje monitorovací program, který se bude týkat látek, jež nejsou na Seznamu, ale které si WADA přeje sledovat, aby odhalila možné formy jejich zneužívání ve sportu.“